Deklaracja członkowska

Deklaracja Przystąpienia do
Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Wypis ze Statutu PTP (§4, ust.1):
„Towarzystwo ma na celu pielęgnowanie i rozwijanie różnych dziedzin
parazytologii, popularyzowanie zagadnień parazytologicznych w społeczeństwie,
współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi w dziedzinie walki z
pasożytami człowieka i zwierząt oraz wytwarzanie wśród członków szlachetnego
współzawodnictwa w opracowywaniu parazytologicznych zagadnień naukowych
ważnych dla państwa i prowadzących do podnoszenia dobrobytu obywateli.”

Oświadczenie

Zgłaszam gotowość przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w charakterze członka zwyczajnego, zobowiązując się do czynnego udziału w pracach Towarzystwa, przestrzegania jego regulaminu i wypełniania nałożonych Statutem obowiązków. Oświadczam również, że zapoznałem się ze Statutem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Regulaminem Oddziałów PTP.

Dnia:


Nazwiska członków wprowadzających kandydata

(wymagane dwie osoby wprowadzające)

Dane osobowe kandydata

Dane zawodowe

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę aby jedynym administratorem podanych informacji osobowych związanych z moim miejscem pracy była Komisja Informacji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Zastrzegam sobie jednocześnie prawo zarówno wglądu do moich danych zawodowych, jak również ich poprawiania.

PTP Logo

  PTP

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne prowadzi i promuje prace naukowo - badawcze z zakresu parazytologii, popularyzuje zagadnienia parazytologiczne, reprezentuje polską parazytologię i parazytologów w kraju i zagranicą.

Zarząd PTP

Zakład Parazytologii
Uniwersytet Wrocławski
Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

ptp@ptparasit.org.pl

+48 71 375 63 66

+48 71 375 62 14