Konferencje

02.06.2023

60 Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej

60 DKPL

 

29.06.2023

European Veterinary Parasitology College, Paris, 29-30th June 2023

EVPC Paris 2023

26.08.2024

14th EUROPEAN MULTICOLLOQUIUM OF PARASITOLOGY (EMOP)

https://emop2024wroclaw.eu/

Ivitation

 

PTP Logo

  PTP

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne prowadzi i promuje prace naukowo - badawcze z zakresu parazytologii, popularyzuje zagadnienia parazytologiczne, reprezentuje polską parazytologię i parazytologów w kraju i zagranicą.

Zarząd PTP

Zakład Parazytologii
Uniwersytet Wrocławski
Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

ptp@ptparasit.org.pl

+48 71 375 63 66

+48 71 375 62 14