Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

Annals of Parasitology

Deklaracja członkowska

Fakty i mity

Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne zrzesza osoby zajmujące się różnymi dziedzinami i aspektami parazytologii, w tym parazytologią lekarską, parazytologią weterynaryjną, biologią pasożytów czy ekologią pasożytnictwa. Celem Towarzystwa jest propagowanie rozwoju prac naukowo-badawczych z zakresu parazytologii, popularyzowanie zagadnień parazytologicznych, współpraca z instytucjami i organizacjami, a także reprezentowanie polskiej parazytologii i parazytologów w kraju i zagranicą.

Parazytologia to nie tylko to czym się zajmujemy, ale przede wszystkim nasza pasja.

Aktualności

27.06.2022 -  pożegnanie_dr Marian Blaski
22.03.2022 -  XXVI Zjazd PTP
05.07.2021 -  Nowe wydawnictwa parazytologiczne
05.07.2021 -  Nowe tytuły profesorskie w PTP

Konferencje i wydarzenia

Zaparszamy!

XXVI ZJAZD PTP; https://ppscongress2022.syskonf.pl/

59. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej

XXXVII Sympozjum Akarologiczne; https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-i-sympozja/xxxvii-sympozjum-akarologiczne

 

12.09.2022 -  XXVI Zjazd PTP
27.05.2022 -  59. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej
08.06.2022 -  XXXVII Sympozjum Akarologiczne
PTP Logo

  PTP

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne prowadzi i promuje prace naukowo - badawcze z zakresu parazytologii, popularyzuje zagadnienia parazytologiczne, reprezentuje polską parazytologię i parazytologów w kraju i zagranicą.

Zarząd PTP

Zakład Parazytologii
Uniwersytet Wrocławski
Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

ptp@ptparasit.org.pl

+48 71 375 63 66

+48 71 375 62 14