Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

Annals of Parasitology

Deklaracja członkowska

Fakty i mity

Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne zrzesza osoby zajmujące się różnymi dziedzinami i aspektami parazytologii, w tym parazytologią lekarską, parazytologią weterynaryjną, biologią pasożytów czy ekologią pasożytnictwa. Celem Towarzystwa jest propagowanie rozwoju prac naukowo-badawczych z zakresu parazytologii, popularyzowanie zagadnień parazytologicznych, współpraca z instytucjami i organizacjami, a także reprezentowanie polskiej parazytologii i parazytologów w kraju i zagranicą.

Parazytologia to nie tylko to czym się zajmujemy, ale przede wszystkim nasza pasja.

Aktualności

  • Informacje dotyczące aktualnej sytuacji IP PAN oraz list Prezesa PTP skierowany do Prezesa PAN
  • Odeszła Pani Profesor Teresa Pojmańska
  • Nowe tytuły profesorskie w PTP
  • Składka członkowska
  • Twórz stronę PTP razem z nami!
  • XXV Zjazd PTP

Konferencje i wydarzenia

11.06.2021 - Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt" w trybie on-line.

Sytuacja związana z epidemią COVID-19 spowodowała niestety zawieszenie bądź odwołanie konferencji w kraju i zagranicą. Z nadzieją, że następny rok da nam szanse na interesujące spotkania naukowe i szkoleniowe oczekujemy na informacje od organizatorów

  PTP

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
prowadzi i promuje prace naukowo - badawcze z zakresu parazytologii, popularyzuje zagadnienia parazytologiczne, reprezentuje polską parazytologię i parazytologów w kraju i zagranicą. 

Zarząd PTP

Zakład Parazytologii
Uniwersytet Wrocławski
Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

ptp@ptparasit.org.pl

+48 71 375 63 66

+48 71 375 62 14