Our website uses cookies to ensure top quality of the services you receive in a way customised to your needs. If you do not change your cookies settings, you agree to have them saved on your end device. For further details, see the PRIVACY AND COOKIES POLICY. Accept

the Polish Parasitological Society

    I Konferencja "Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych" w Szczecinie

Szanowni Państwo


Serdecznie zapraszam do udziału w I Konferencji "Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych" Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej ISCB i Sekcji Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Lekarskie w Szczecinie i Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie. Spotkanie będzie złożone z dwu sesji - szkoleniowej w czwartek 27 czerwca oraz naukowej w piątek 28 czerwca 2019 roku. Termin zgłaszania abstraktów mija 15 maja. Miejscem konferencji będzie Klub Remedium w willi Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11. Zarówno za udział aktywny jak i jako słuchacz nie jest wymagana opłata. Koszty ponoszą organizatorzy.
 Proszę o dalszy kontakt pod adresem poczty elektronicznej iscb.plgroup@gmail.com.


Z życzeniami świątecznymi

dr n. med. Michał Skoczylas
Prezes Sekcji Metodologii Nauk Medycznych
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego