;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    


Jubileuszowy 50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej

Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego oraz galeria zdjęć

Jubileuszowy 50. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego, odbył się w Łodzi, w dniach 19 i 20 maja 2011 roku. Jednocześnie poświęcony był obchodom Jubileuszu 60-lecia pracy zawodowej prof. zw. dr hab. n. med. Alicji Kurnatowskiej – wieloletniej, począwszy od II, współorganizatorki Dni Klinicznych. Pomysłodawcą konferencji na temat pasożytów człowieka pod nazwą Dni Kliniczne Parazytologii Lekarskiej był wybitny internista polski, profesor Józef Wacław Grott (1894–1973) - kierownik I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi, który wraz z współpracownikami: Doc. Eugeniuszem Wawrzyńskim, Dr Ryszardem Kuźmickim i Dr Zygmuntem Dzięciołowskim, a także Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego zorganizował 24 lutego 1962 r. I DKPL. Tradycja corocznych spotkań lekarzy praktyków z doświadczonymi pracownikami naukowymi z dziedziny parazytologii przetrwała do dziś i zaowocowała Jubileuszowym 50. DKPL.
Dzień Kliniczny jest zjazdem ogólnopolskim, podczas którego prezentowane są doniesienia naukowe, z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, a także dotyczące wszystkich aspektów diagnostyki, uwzględniające aktualne problemy parazytologii i mikologii medycznej w kraju i na Świecie. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej corocznie - od 50 lat – organizowany jest przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego wraz z pracownikami Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM/UM w Łodzi. Wieloletnim współorganizatorem sympozjum jest także Komitet Parazytologii II Wydziału PAN.
Obrady otworzyła Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego - Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kwaśniewska, która przypomniała zasługi Prof. dr hab. n. med. Alicji Kurnatowskiej dla Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Następnie głos zabrali liczni uczestnicy zjazdu składając Jubilatce - Honorowej Przewodniczącej 50. DKPL – szczere wyrazy uznania za Jej wybitne osiągnięcia naukowe i wzorową postawę, zarówno Pedagoga, jak i Przyjaciela oraz najlepsze życzenia dalszej, równie owocnej pracy jako wybitnego Nauczyciela następnych pokoleń mikologów i parazytologów. Historię, tematykę i najważniejsze osiągnięcia 50 Dni Klinicznych Parazytologii Lekarskiej interesująco przedstawiły Dr hab. Joanna Błaszkowska i Dr n. med. Anna Wójcik.
Tematem tegorocznego sympozjum - 50. DKPL były: „Choroby pasożytnicze i grzybice – ich wzrastające znaczenie w medycynie. W obradach uczestniczyło ponad 100 osób - pracownicy wyższych polskich uczelni, specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, a także lekarze różnych specjalności klinicznych. Wygłoszono 43 wykłady i doniesienia z zakresu aktualnej problematyki parazytologicznej i mikologicznej. Zwrócono uwagę na trudności diagnostyczne i terapeutyczne zarówno parazytoz importowanych (malaria, pełzakowica jelitowa, mansoneloza), jak i rodzimych (toksoplazmoza, toksokaroza, wągrzyca OUN) oraz inwazji pasożytniczych, współistniejących z zarażeniem wirusem HIV. Omówiono możliwość transmisji pasożytów człowieka drogą wertykalną i podczas transfuzji. Odbyła się także Dyskusja Okrągłego Stołu, poświęcona inwazjom pasożytów przewodu pokarmowego. Poruszono ważny problem trudności diagnostycznych w parazytozach jelitowych, zwracając uwagę na często fałszywie dodatnie wyniki w metodach immunoenzymatycznych. Podkreślono, że badanie koproskopowe nadal jest referencyjną metodą wykrywania inwazji pasożytów jelitowych. Tematyka mikologiczna zjazdu obejmowała charakterystykę różnych postaci klinicznych grzybic, m.in. ośrodkowego układu nerwowego, jamy ustnej i gardła, zatok przynosowych, paznokci i skóry, ciągle aktualny problem lekowrażliwości szczepów grzybów, trudności diagnostyczne i terapeutyczne grzybic odzwierzęcych, a także rolę czynników środowiskowych w etiopatogenezie grzybicy.
Liczny, czynny udział uczestników wskazuje na wzrastające znaczenie oraz interdyscyplinarność omawianych zagadnień z zakresu parazytologii i mikologii medycznej, co skłania do kontynuowania naszych corocznych spotkań.
Komitet Organizacyjny DKPL