;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    

REGULAMIN NAGRODY

im. WITOLDA KASPRZAKA

nadawanej przez
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

Nagrodę ustanowiono na posiedzeniu
Zarządu Głównego PTP w dniu 20. listopada 1997 roku,
dla uczczenia pamięci wybitnego parazytologa - Profesora Witolda Kasprzaka

§1

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody im. Witolda Kasprzaka członkom Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego za osiągnięcia naukowe z zakresu parazytologii lekarskiej.

§2

1.

Nagrodę stanowi dyplom, statuetka i kwota pieniężna. W przypadku przyznania nagrody zespołowej osoby nagrodzone otrzymują jedną statuetkę i dyplomy, natomiast kwota pieniężna dzielona jest równo między członków zespołu.

2.

Nagroda indywidualna lub zespołowa przyznawana jest podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.

3.

Nagroda indywidualna jest przyznawana danej osobie tylko jeden raz.

4.

Wnioski o Nagrodę zgłaszają Zarządy Oddziałów PTP lub sami kandydaci.

§3

1.

Nagrodę przyznaje się za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, zwłaszcza dotyczące pasożytniczych pierwotniaków jelitowych, mające istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań, które są udokumentowane publikacjami naukowymi w czasopismach z IF.

2.

Zgłoszona do nagrody praca (lub cykl prac) musi być opublikowana w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie wniosku.

3.

Zgłoszona do nagrody praca (lub cykl prac) nie może być wcześniej nagrodzona w innym konkursie, jak również nie może być jednocześnie zgłoszona do innej nagrody.

4.

Osoba przedstawiona do nagrody indywidualnej nie może przekroczyć 35 roku życia w roku przyznawania nagrody. W przypadku nagrody zespołowej jeden autor (jeżeli jest dwóch autorów) lub większość autorów (jeżeli jest więcej niż dwóch autorów) nie może przekroczyć 35 roku życia w roku przyznawania nagrody.

§4

1.

Wniosek o przyznanie nagrody należy zgłaszać w formie pisemnej Sekretarzowi Zarządu Głównego PTP nie później niż 6 miesięcy przed terminem Zjazdu PTP.

2.

Wniosek musi zawierać:

 

-

dane wnioskodawcy (tytuł, imię i nazwisko, afiliacja);

 

-

dane osoby lub osób zgłaszanych do nagrody (tytuł, imię i nazwisko, afiliacja, data urodzenia);

 

-

tytuł osiągnięcia zgłoszonego do nagrody;

 

-

uzasadnienie wniosku;

 

-

załącznik w postaci publikacji (lub cyklu publikacji) będącej przedmiotem wniosku oraz potwierdzenie kierownika jednostki, że praca (lub cykl prac) nie była wcześniej nagrodzona lub nie jest zgłoszona do innego konkursu.

§5

1.

Wnioski opiniuje Kapituła Nagrody im. Witolda Kasprzaka, w skład której wchodzą:

 

-

członkowie stali: prof. Katarzyna Niewiadomska i prof. Anna C. Majewska;

 

-

prezes i wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Zarządu Głównego PTP;

 

-

przewodniczący Sekcji Parazytologii Lekarskiej Zarządu Głównego PTP.

2.

Po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu wniosków członkowie Kapituły głosują tajnie. Nagrodę uzyskuje osoba (lub zespół), która uzyskała większość głosów.

3.

Kapituła zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody bez podania przyczyn.

4.

Nagrodę wręcza Prezes lub wskazany przez niego członek Kapituły w trakcie Zwyczajnego Ogólnego Zebrania członków Towarzystwa, podczas Zjazdu PTP.

5.

Zarząd Główny PTP przekazuje nadesłane prace wytypowanym przez siebie recenzentom.

Regulamin przyznawania nagrody wchodzi w życie z dniem 21. stycznia 2011 roku.