;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    


"Pamiętniki z III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego", który odbył się we Wrocławiu 6-7 września 1952 r. Wydruk: Wrocławska Księgarnia Naukowa. Nakład: 500 + 100. Materiały pochodzą ze zbiorów archiwalnych Zakładu Parazytologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.


Spis treści
str.
*** 7
Przemówienie prof. dr W. Stefańskiego członka kor. Polskiej Akademii Nauk 9
Referaty


M. Janicki (Warszawa) – O konieczności zwalczania robaczycy przewodu pokarmowego i lambliazy u ludności w Polsce 11
J. Morzycki (Gdańsk) – Osiągnięcia i dalsze zadania polskiej parazytologii lekarskiej 26
E. Grabda (Bydgoszcz) – Polskie mianownictwo parazytologiczne 42
Z. Raabe (Lublin) – Zadania parazytologii w walce o paszę 50
E. Żarnowski (Warszawa) – Przegląd osiągnięć i zadania parazytologii weterynaryjnej 65
E. Grabda (Bydgoszcz) – Przegląd osiągnięć i zadania parazytologii rybackiej 76
Z. Kozar (Gdańsk) – Niektóre zagadnienia odporności w chorobach pasożytniczych 83
W. Bincer (Gdańsk) – Zjawiska odporności w zimnicy 101
G. Poluszyński (Wrocław) – Przegląd osiągnięć i zadania parazytologii ogólnej 113
Doniesienia

S. Byczkowski, F. Palewicz, F. Wysocka, S. Sikorska i Z. Kozar (Gdańsk) - Zmiany chemiczne, biologiczne i morfologiczne we krwi zwierząt doświadczalnych zarażonych toksoplazmozą 122
C. Gerwel (Poznań) - Czwarte europejskie stanowisko Solenopotes Enderlein (Anoplura) w Polsce, reprezentowane przez Solenopotes capillatusdubius sspec. nov. 122
C. Gerwel (Poznań) - Haematopinus speris Ferris (Annoplura) w Polsce 123
J. Grott (Łódź) - Uwagi w sprawie leczenia lambliazy atebryną 123
L. J. Handzel (Gdańsk) - Pełzakowica rodzima 123
Z. Hirschlerowa i Z. Kozar (Gdańsk) - Obserwacje nad morfologią i zachowaniem się Toxplasma gondii 124
I. Iwańczuk (Warszawa) - Badania dzieci w żłobkach w kierunku robaków oraz wielkouśćca jelitowego (Giardia intestinalis) 125
A. Jeziorańska (Warszawa) - Rozmieszczenie much na terenie Warszawy w latach 1949 - 1950 126
Z. Kozar (Gdańsk) - Występowanie toksoplazmozy w Polsce i jej znaczenie 127
Z. Kozar, F. Wysocki i F. Bławat (Gdańsk) - Ocena metod rozpoznawczych włośnicy objawowej i utajonej u ludzi na podstawie 99 obserwowanych przypadków 129
Z. Dzięciołowski i R. Kuźmicki (Łódź) - Stan kliniczny chorych zarobaczonych tasiemcem nieuzbrojonym 130
R. Kuźmicki i Z. Dzięciołowski (Łódź) - Leczenie nosicieli tasiemca nieuzbrojonego (Taeniarhynchus saginatus) atebryną podawaną przez zgłębnik dwunastnicy 130
J. Lachmajerowa (Gdańsk) - O faunie komarów kłujących w Szczecinie 131
J. Lachmajerowa (Gdańsk) - Naturalne środowisko Ixodes ricinus L. w województwie gdańskim 131
H. Petrycka (Wrocław) - Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u dzieci od lat 3 - 6 na terenie Wrocławia. Część I. 132
W. Siennicki (Wrocław) - Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u dzieci od lat 3 - 6 na terenie Wrocławia. Część II. 133
W. Siennicki (Wrocław) - Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u dzieci od lat 3 na terenie Wrocławia. Część I. 133
E. Skrodzki (Gdańsk) - Badania nad pchłami szczurów 134
J. Starzyk (Kraków) - Zwalczanie wszawicy azotoksem w impregnowanej bieliźnie 135
T. Stryjecki (Warszawa) - Elementy chromatynowe jako cecha rozpoznawcza malarii 135
A. Stryjecka-Ustupska (Warszawa) - Pasożyty jelitowe w środowisku kolejarskim Dyrekcji Warszawskiej 136
A. Stryjecka-Ustupska (Warszawa) - Ciałka eozynochłonne a choroba robacza 137
E. Wawrzyński (Łódź) - O możliwości powikłań trzustkowych w przebiegu lambliazy i o ich rozpoznawaniu 137
F. Wysocka (Gdańsk) - Rozpoznanie laboratoryjne 4 przypadków czerwonki pełzakowatej 138
F. Wysocka i Z. Wegner (Gdańsk) - Występowanie Trichomonas tenax i Enteamoeba gingivalis w schorzeniach jamy ustnej 138
F. Wysocka i Z. Wegner (Gdańsk) - O hodowli Enteamoeba gingivalis 139
Z. Chudobiński (Warszawa) - Onchocercosis koni w Polsce 139
E. Grabda, T. Podbielski i D. Dobrowolski (Bydgoszcz) - Masowy pojaw meszek (Simuliidae) na terenie Polski 140
B. Czapliński (Warszawa) - Rozmieszczenie i intensywność inwazji nicienia Amidostomum anseris u gęsi w Polsce 140
L. Jaśkowski (Bydgoszcz) - Badania nad zarazą rzęsistkową: Występowanie enzoocji w Polsce 141
L. Jaskowski (Bydgoszcz) - Występowanie mucynazy w hodowlach rzęsistka bydlęcego 142
M. Kroczakowa (Wrocław) - Rozmieszczenie gza końskiego na terenie Polski oraz zjawiska odporności przy gastrofilozie 142
T. Michalski (Stalinogród) - Zastosowanie próby alergicznej śródskórno-powiekowej w diagnostyce motylicy u bydła 143
S. Patyk (Wrocław) - Znaczenie odczynu śródskórno-powiekowego przy diagnozie hemonchozy u owiec i kóz 143
S. Patyk i L. Grzywiński (Wrocław) - Wczesna diagnoza hyperdermatozy u bydła 144
J. Szaflarski i J. Steffen (Stalinogród) - Trichomoniaza ptactwa domowego 144
J. Szaflarski (Stalinogród), J. Wiśniowski (Kraków) i E. Dubiel (Gliwice) - Diagnostyka wągra wąskoszyjnego (Cysticercus tenuicollis) u owiec metodami serologicznymi i alergicznymi 145
S. Tarczyński (Warszawa) - Oesophagostomatosis świń i stopień inwazji w zależności od jednoczesnej infekcji bakteryjnej i wirusowej (różyca i pomór) 145
M. Wejteruk (Puławy) - Zwalczanie gza bydlęcego przy pomocy DDT 146
J. Kozłowska (Łódź) - Robaki pasożytnicze psów w Łodzi 147
Z. Wojtatowicz (Warszawa) - Gastrophiliasis koni w Polsce 148
J. Zieliński (Stalinogród) - Zastosowanie odczynu alergicznego śródskórno-powiekowego w diagnostyce pasożytów u koni 148
Z. Jara (Wrocław) - Powierzchowne cysty w skórze lina (Tinca tinca Cuv.) spowodowane obecnością sporowców z rodzaju Myxobolus 149
J. Kozicka (Warszawa) - Choroby ryb na Drużnie 150
M. Prost (Lublin) - Badania nad pierwotniakami pasożytniczymi skrzeli ryb.
I. Trichophrya intermedia sp. n. na skrzelach narybku łososia
151
M. Prost (Lublin) - Badania nad pierwotniakami pasożytniczymi skrzeli ryb.
II. Chilodonella cyprini Moroff i Chilodonella hexasticha Kiernik
151
B. Bezubik (Lublin) – Helmintofauna gryzoni polnych (szkodników pól) i ich tępicieli (ptaków drapieżnych) woj. lubelskiego
152
E. Grabda i J. Grabda (Bydgoszcz) – Przyczynek do poznania fauny pasożytniczej salamandry plamistej (Salamandra salamandra L.) z okolic Bielska 153
L. Grzywiński (Wrocław) – Próby rozpoznania larw nicieni metodą bioserologiczną (mikroprecypitacyjną)
154
J. Grabda (Bydgoszcz) – Pasożyty wewnętrzne piżmaka (Ondatra zibethica L.) z okolic Bydgoszczy
155
J. Janiszewska (Wrocław) – Siedleckiella silesica n. g. n. sp. (Actinomyxidia)
155
Z. Kawecki i J. Morzycki (Gdańsk) – Hodowla Trypanosoma equiperdum na zarodku kurzym
156
J. Morzycki (Gdańsk) – Próby przystosowania Leishmania tropica do prostych podłoży
157
H. Sandner (Łódź) – O występowaniu pasożytniczej muchówki Lucilia bufonivora Moniez 1876 157
H. Sandner i T. Grossman (Łódź) – Z badań nad fauną pasożytniczą płazów w Polsce
158
K. Simm i W. Skuratowicz (Poznań) – Wstępne badania nad fauną pcheł Polski (Aphaniptera)
158
A. Sołtys (Lublin) – Pasożyty wewnętrzne ryjówkowatych (Soricidae) Białowieskiego Parku Narodowego
161
W. Stefański (Warszawa) – Pasożytobójcze działanie surowicy ludzkiej na świdrowce końskie Trypanosoma equiperdum
161
DYSKUSJA 163
REZOLUCJE III ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PARAZYTOLOGICZNEGO 170
РЕЗЮМЕ
172
SUMMARY 195
SPIS UCZESTNIKÓW III ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PARAZYTOLOGICZNEGO 219


Okładka
Str. 1
Str. 2
Str. 3
Str. 4
Str. 5