;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    Prof dr hab. Zbigniew Jabłonowski

Kierownik Zakładu Biologii Ogólnej, Dyrektor Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, członek i aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego oraz Biochemicznego, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zasłużony działacz polonijny i sportowy.

©Fot.

Urodził się 27 maja 1934 roku w Wilnie w rodzinie ziemiańskiej (herbu Grzymała). Najmłodsze lata spędził w Wilnie oraz majątku rodzinnym w Kiziełowie (dzisiejsza Litwa). W maju 1945 roku przeniósł się wraz z rodziną do Polski i osiedlił w Olsztynie, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 1 oraz Technikum Samochodowe. Po maturze w 1953 roku kontynuował naukę na Wydziale Mleczarskim ówczesnej WSR w Olsztynie, gdzie obronił pracę magisterską pt. „Rozmieszczenie miedzi, żelaza i cynku w produktach mleczarskich” w 1960 r. Po studiach pracował przez rok (na przełomie lat: 1960-61) w Wojewódzkim Zjednoczeniu Zbożowo-Młynarskim PZZ w Olsztynie, gdzie kierował laboratorium. W roku 1962 rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Zoohigieny WSR (potem ART), następnie jako adiunkt (1968-1974). Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskał w 1968 r. w Instytucie Parazytologii PAN w Warszawie, na podstawie rozprawy pt. „Badania zachowania się hemogramu, białka całkowitego i frakcji białkowych surowicy oraz zawartości witaminy C w niektórych narządach w przebiegu doświadczalnej glistnicy u świnek morskich”.  Habilitował się w 1976 r., na podstawie pracy „Rola niektórych witamin w przebiegu glistnicy larwalnej (Ascaris suum)”, wydanej nakładem WSP w 1975 r. Tytuł naukowy profesora nauk biologicznych w zakresie parazytologii uzyskał w 1988 r. W 1989 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1991 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 1975 r. organizował i kierował Pracownią Cytologii i Genetyki. W roku 1974 rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie w Zakładzie Biochemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, przekształconą później w Zakład Biologii Ogólnej, a w 1999 r. po utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Katedrę Parazytologii, która po dwóch latach w ramach reorganizacji Wydziału została rozwiązana. Pan Profesor został przeniesiony do Katedry Fizjologii Roślin i Biotechnologii, gdzie był zatrudniony na stanowisku profesora do czasu przejścia na emeryturę w 2004 roku. W trakcie pracy akademickiej prowadził wykłady i zajęcia z zoohogieny, parazytologii ogólnej, podstaw biologii, biologii ogólnej, biologii komórki i genetyki.

W czasie pracy na WSP pełnił funkcję dyrektora Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska (1978-84, 1997-1999), dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (1978-81, 1993-96), prorektora ds. nauki i kontaktów z zagranicą oraz I zastępcy rektora WSP (1987-90), p.o. Rektora WSP (1990). Był także członkiem senatu WSP oraz Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych (1981-1984), przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą (1984-97), przewodniczącym Rektorskiej Komisji ds. Wydawnictw (1975-1981), członkiem Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kady (1987-1990) a także komendantem Zakładowego Oddziału Samoobrony. Jako dyrektor Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, włączył się w tworzenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a w szczególności w tworzenie Wydziału Biologii.  Jego zainteresowania naukowe skupiały się na patofizjologii i biochemii inwazji pasożytniczych. Opublikował 137 prac  z tej dziedziny, wypromował dwóch doktorantów i 50 magistrów biologii. Pan Profesor był współautorem dwóch podręczników akademickich z zakresu zoohigieny i biologii komórki wydanych przez wydawnictwa ART i WSP w Olsztynie. Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną uzyskał szereg nagród i odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi (1976), Zasłużony dla Warmii i Mazur (1977), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000) oraz liczne nagrody rektora WSP, UWM i UG i ministra.

Profesor Zbigniew Jabłonowski był aktywnym działaczem naszego Towarzystwa. Był członkiem założycielem Oddziału Olsztyńskiego (1963 r.), dwukrotnie przewodniczącym oddziału w latach 1968-1975 oraz 1984-1991 oraz członkiem Zarządu Głównego, wreszcie członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTP (od 1998 r.). Był Członkiem Komisji Patofizjologicznej Komitetu Parazytologicznego PAN, a w 1998 r., przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego połączonego z Jubileuszem Pięćdziesięciolecia Towarzystwa w Olsztynie.

Wielką pasją Profesora był sport. Już jako uczeń, a później student, czynnie uprawiał tenis ziemny i stołowy. Wielokrotnie reprezentował województwo. Zdobył i przez wiele lat utrzymał mistrzostwo województwa w tenisie stołowym. Do końca życia grał w tenisa ziemnego, wielokrotnie zdobywał pierwsze miejsce w turniejach organizowanych w czasie Zjazdów PTP. Był prezesem okręgu Polskiego Związku Tenisowego oraz założycielem i kierownikiem sekcji tenisowej, nauczycielem młodych adeptów tego sportu. Za swoją działalność otrzymał Złotą Odznakę AZS (1959), Odznakę 100-lecia Sportu Polskiego (1967), Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1984) oraz Złotą Odznakę 50-lecia Polskiego Związku Tenisowego.

Oprócz nauki i sportu wielką miłością Profesora było Wilno. Był zagorzałym społecznikiem -  założycielem oraz prezesem (1987-2004) Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz założycielem i prezesem Oddziału Warmińsko-Mazurskiego (od 2004 r.) Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Jabłonowski zmarł nagle 21 grudnia 2008 roku w Olsztynie. Pan Profesor pozostał w naszej pamięci jako osoba o dużej wiedzy naukowej, niezwykle skromna, życzliwa i bezinteresowna, pogodna, z wielkim poczucia humoru, osoba aktywna i pełna życia, głęboko zaangażowana społecznie.

Zbigniew Jabłonowski spoczął w dniu 30 grudnia 2008 roku na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie w Alei Zasłużonych, nr kwatery: 10A/R2/8
 Opracowanie: M. Dmitryjuk i J. Dziekońska-Rynko
na podstawie: Ewa Dzika i Krystyna Żółtowska, 2009.” Prof. dr hab. n. biol. Zbigniew Jabłonowski (1934-2008) - pro memoriam”. Wiadomości Parazytologiczne 55(1),69-70; „Słownik biograficzny profesorów Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, Olsztyn 2004, Wyd. UWM; Jan Chłosta, 1999. ‘’Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 1969-1999” Wyd. WSP, Olsztyn