;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    Prof. dr hab. Alojzy Ramisz

Kierownik Katedry Higieny i Rozrodu Zwierząt na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Szczecinie w latach 1991-2001.

©Fot. archiwum rodzinne Ramisz

Prof. dr hab. Alojzy Ramisz urodził się 18 czerwca 1931 r. w Rudzie Śląskiej, gdzie w 1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczął w 1950 r., a dyplom lekarza weterynarii uzyskał w lutym 1955 r. na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1955-1956 pracował na stanowisku kierownika Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt w Tuchomiu. Od 1956 roku rozpoczął studia doktorskie z zakresu parazytologii i chorób inwazyjnych, na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, pod kierunkiem prof. Poluszyńskiego. W 1961 roku obronił pracę pt.”Pierwotniaki z rodzaju Leucocytozoon-Danilewsky 1890 u ptaków z okolic Wrocławia” i uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych. W latach 1958-1961 w czasie studiów doktoranckich pełnił dodatkowo funkcję inspektora weterynarii przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu, a od 1 października 1960 r. do 31 października 1961 r. pracował jako Inspektor WIS przy Miejskim Zakładzie Weterynaryjnym we Wrocławiu.

W 1961 roku podjął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W czasie czteroletniego okresu pracy na Uczelni prowadził zajęcia dydaktyczne z parazytologii i chorób inwazyjnych oraz pod kierunkiem prof. Kozara brał udział w kompleksowych badaniach nad włośnicą w Polsce. W latach 1963-1964 odbył roczne studia podoktorskie w Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, Baltimore (USA), w czasie których zapoczątkował pracę habilitacyjną. W 1965 roku podjął pracę na stanowisku kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Krakowie, a w 1966 roku w ramach stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) odbył staż w Instytucie Zoonoz w Niemczech (Frankfurt nad Menem).

W 1967 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego, przygotowując rozprawę habilitacyjną pt.„Badania nad układem nerwowym nicieni i tasiemców przy użyciu histochemicznej metody na aktywną acetylocholinesterazę”. Również w tym samym roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Zdobyta przez Profesora na licznych stażach naukowych wiedza pozwoliła na wprowadzenie nowych metod diagnostycznych do praktyki weterynaryjnej. Był cenionym fachowcem zarówno wśród kolegów po fachu jak i hodowców zwierząt. W latach 1991-2001 pracował na stanowisku kierownika Katedry Higieny i Rozrodu Zwierząt na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Szczecinie. W latach 2001-2002 prowadził zajęcia z przedmiotu „Parazytologia” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w ramach programu studiów dla studentów amerykańskich. W grudniu 2002 został powołany na Kierownika Zakładu Parazytologii w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów na wydz. Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Profesor Ramisz był doświadczonym nauczycielem akademickim i opiekunem naukowym kilku pokoleń lekarzy weterynarii, zootechników, biologów i parazytologów. Dorobek naukowy Pana Profesora składa się z ponad 540 publikacji naukowych. Był promotorem wielu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Uczestniczył także w pracach poza uczelnianych. Ponadto bardzo często wygłaszał referaty na zebraniach organizowanych przez PTNW, PTP, PTZ, firmy farmaceutyczne.

Pan Profesor był uznanym autorytetem w Polsce i za granicą. Uczestniczył w takich gremiach naukowych jak: Międzynarodowa Komisja Włośnicowa (ICT), Komisja Wspólnoty Europejskiej ds. kokcydiozy (COST89), Zespół ds. Echinokokozy u ludzi i zwierząt przy WHO. Był członkiem Komitetu Parazytologii PAN, Rady Naukowej Instytutu Parazytologii PAN, Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Przewodniczącym Lokalnej Komisji Etycznej ds. Badań na Zwierzętach w Szczecinie, Przewodniczącym Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Pan Profesor był członkiem w Radach Redakcyjnych czasopism naukowych i popularnonaukowych: Acta Parasitologica Polonica, Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Nowości Weterynaryjne, Biuletyn Informacyjny Przemysłu Paszowego, Bydło. Brał aktywny udział w licznych kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Miał wielkie poczucie humoru. Jego donośny śmiech rozbrzmiewał zarówno w murach zagranicznych wielkich sal kongresowych w Rzymie, Monachium, Toronto, Paryżu, Moskwie, Nagoi oraz w krajowych salach konferencjach i spotkaniach branżowych.

Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną były wielokrotnie nagradzany. Otrzymał między innymi: Srebrny Krzyż Zasługi (1971), Medal 30-lecia PRL (1974), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001) oraz wiele odznaczeń resortowych i organizacji społecznych: Odznaka „za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej (1970), Odznaka ”Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (1974), Odznaka „Za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej” (1978), Odznaką Honorową „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych” (1978) Złota Odznaka Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynaryjnych (1985), Medal z okazji 35-lecia Centralnego Laboratorium Przemysłu Paszowego za szczególny wkład w jego rozwój (1987), Medal Zrzeszenia Lekarzy i Techników Weterynarii upamiętniającą setną rocznicę działalności organizacji społeczno-zawodowych polskiej weterynarii (1989), Honorowy Medal „W uznaniu zasług dla Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu (1990) Medal „Zasłużony dla AR w Szczecinie (2001). W szerokim zakresie współpracował z Polskim Przemysłem Farmaceutycznym „Polfa” i bioweterynaryjnym oraz Instytutem Przemysłu Farmaceutycznego, Instytutem Przemysłu Organicznego, Morskim Instytutem Rybackim oraz z niektórymi firmami farmaceutycznymi.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się głównie na zagadnieniach związanych z kokcydiozą zwierząt, epizootiologicznymi badaniami nad włośnicą, profilaktyką i zwalczaniem niektórych chorób środowiskowych i pasożytniczych, grzybiczych oraz niedoborowych, kompleksowymi badaniami nad nowymi preparatami. Badania z dotyczące powyższych problemów w dużym stopniu realizowane były dzięki grantom Komitetu Badań Naukowych oraz grantom zagranicznym (m.in. Narodowej Fundacji Rządu Szwajcarskiego).

Pan Profesor był autorytetem naukowym i moralnym, pracowitym, odpowiedzialnym, otwartym i wrażliwym, pełnym poczucia humoru. Jako naukowiec posiadał szeroką wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, którą chętnie przekazywał współpracownikom oraz studentom.

Pan Profesor Alojzy Ramisz, pomimo iż był na emeryturze, bardzo aktywnie wspierał Katedrę służąc radą i pomocą swoim młodszym koleżankom i kolegom. Na Wydziale można go było spotkać każdego dnia, uczestniczył również aktywnie w posiedzeniach Rady Wydziału, inauguracjach i zakończeniach roku akademickiego oraz innych spotkaniach i uroczystościach.

W poszukiwaniu prawdy Profesor Ramisz był wierny oraz kochał ludzi i zwierzęta, a na pewno dlatego, że bliski był mu los zwierzęcia i dalsze dzieje życia człowieka (ks. prof. W. Dyk 2011).
Prof. dr hab. Alojzy Ramisz zmarł 11 sierpnia 2011 roku w Szczecinie. Spoczął na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, nr kwatery 3, rząd 2 grób 4.Opracowanie: B. Pilarczyk, J. Udała oraz A. Balicka-Ramisz
na podstawie: [1] Udała J., Pilarczyk B. 2014. Professor Alojzy Ramisz - into memory of his life and work. Annals of Parasitology 60: 317-319; [2] Lis H. 2013. Prof. dr hab. Alojzy Ramisz (1931-2011) – wspomnienia, Medycyna Weterynaryjna 69: 510-511; [3] Kapuścik J. (red.). 1999. Współcześni uczeni polscy, słownik biograficzny. Tom III Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa.