;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    Prof. dr hab. Wanda Kuźna-Grygiel

Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (1999-2007), Prodziekan Wydziału Lekarskiego PAM (1993-1999), członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i wielu innych towarzystw naukowych, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

©Fot.

Urodziła się 14 czerwca 1946 r. w Szczecinie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie rozpoczęła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyła w 1969 r. uzyskując tytuł magistra biologii wzakresie zoologii.

Przez całe swoje zawodowe życie była związana z Katedrą i Zakładem Biologii i Parazytologii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM), od 1992 r. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (PUM). W 1975 r. obroniła pracę doktorską pt. „Histochemiczne badania niektórych enzymów w amebach z rodzaju Entamoeba: Entamoeba histolytica, Entamoeba invadens i Entamoeba moshkovskii” na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawę habilitacyjną pt. „Układ pasożyt-żywiciel w aspekcie badań histochemicznych na modelu doświadczalnym Entamoeba histolytica – Cavia porcellus” obroniła w 1992 r. na Wydziale Lekarskim PAM w Szczecinie, uzyskując stopień naukowy dr hab. n. med. w zakresie biologii medycznej. W 2006 r. otrzymała tytuł profesora nauk medycznych.

Dorobek naukowy Prof. Wandy Kuźny-Grygiel obejmuje 68 oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym autorstwo i współautorstwo rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach. Zainteresowania naukowe Prof. Wandy Kuźny-Grygiel dotyczyły głównie parazytologii doświadczalnej, środowiskowej i klinicznej oraz toksykologii. Wiodącym kierunkiem badawczym były zagadnienia związane z pełzakami z rodzaju Entamoeba i Acanthamoeba, w tym patofizjologia inwazji E. histolytica w układzie pasożyt-żywiciel. Jej prace poświęcone były także tematyce ekstensywności zarażenia krwiopijnych stawonogów krętkami Borrelia burgdorferi i pierwotniakami z rodzaju Babesia. Była współautorką pierwszego opisu przypadku ludzkiej babeszjozy w Polsce. Jej prace badawcze dotyczyły także roli Demodex folliculorum i D. brevis jako czynnika etiologicznego przewlekłego zapalenia brzegów powiek oraz oceny wpływu saprofitycznych grzybów glebowych na rozwój pasożytniczych geohelmintów.

W uczelni pełniła wiele funkcji, między innymi prodziekana Wydziału Lekarskiego PAM w latach 1993-1999 oraz przewodniczącej Uczelnianej Komisji ds. wstępnej oceny wniosków przy nadawaniu stopni naukowych w zakresie biologii medycznej. Od 2000 r. była członkiem Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, a w latach 2003-2006 członkiem Komitetu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk. Ponadto była członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, European Cell Biology Organization oraz European Developmental Biology Organization.

Profesor Wanda Kuźna-Grygiel była cenionym i oddanym studentom nauczycielem akademickim, wielokrotnie nagradzanym nagrodami Rektora PAM/PUM. Za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz naukowe została wyróżniona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz medalami 50-lecia PAM i „Za zasługi dla Pomorskiej Akademii Medycznej”.

W naszej pamięci Pani Profesor pozostanie jako osoba niezwykle skromna i życzliwa, zawsze pełna wiary w drugiego człowieka, chętnie dzieląca się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Prof. dr hab. Wanda Kuźna-Grygiel zmarła 2 października 2007 roku w Szczecinie. Spoczęła na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (nr kwatery 94AGR).Opracowanie: W. Kołodziejczyk i D. Kosik-Bogacka
na podstawie: Prof. dr hab. n. med. Wanda Kuźna-Grygiel (1946-2007): pro memoria. Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie.
Szczecin 2 czerwca 2017 r. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017