;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    Prof. dr hab. Jerzy Lech Gundłach

Kierownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie. Wybitny parazytolog i wykładowca akademicki.

©Fot. Wiadomości Parazytologiczne 2008, 54(1), 49–50

Urodził się 25 listopada 1939 r. w Białowieży. Po wojnie wraz z rodzicami trafił do Lublina. W latach 1956–1963 studiował na Wydziale Weterynaryjnym WSR w Lublinie, uzyskując dyplom lekarza weterynarii. Wówczas też rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Weterynarii WSR w Lublinie. W 1969 r. uzyskał stopień doktora weterynarii na podstawie rozprawy pod tytułem „Badania nad aktywnością serologiczną antygenów Fasciola hepatica L. i zjawiskami odpornościowymi w przebiegu doświadczalnej fascjolozy królików”. W 1977 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „ Badania immunologiczne w przebiegu fascjolozy owiec i bydła” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie parazytologii. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 2000 r. Od 1984 r. do chwili śmierci był kierownikiem Zakładu (Katedry) Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na swym macierzystym wydziale w Lublinie. W swoich badaniach z powodzeniem podejmował tematykę taksonomiczna, jak też problematykę immunoparazytologiczną. W ostatnich latach Jego działalność badawcza dotyczyła głównie zagadnień praktycznych, a w szczególności inwazjologii, patogenezy, immunologii, i zwalczania ważnych w punktu widzenia ekonomicznego i sanitarnego parazytoz zwierząt oraz zoonoz pasożytniczych. Swoimi wiadomościami chętnie dzielił się ze współpracownikami, studentami, praktykującymi lekarzami wet. Wykazywał wyraźne zainteresowania humanistyczne, stąd tez rozmowy i dyskusje z Nim były wyjątkowo interesujące. Prof. J. L. Gundłach jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji, w tym blisko 90 oryginalnych prac badawczych. Jest też współautorem podręcznika akademickiego „Parazytologia i parazytozy zwierząt”, autorem podręcznika parazytologii dla techników, współautorem dwóch rozdziałów w podręcznikach akademickich i dwóch skryptów. W latach 1981–1984 był prodziekanem ds. studenckich Wydziału Weterynaryjnego AR w Lublinie. Był przewodniczącym lub członkiem licznych komisji i zespołów wydziałowych oraz uczelnianych. Prof. J. L. Gundłach był cenionym dydaktykiem. Prowadził interesujące wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z przedmiotu parazytologia i inwazjologia weterynaryjna oraz parazytologia dla studentów Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt. Doskonały kontakt z młodzieżą, życzliwość i sprawiedliwość w ocenie studentów sprawiły, że cieszył się powszechną sympatią. Dowodem tego były także konkursy Homo Didacticus, których był kilkakrotnym laureatem. Prof. J. L. Gundłach był promotorem 3 rozpraw doktorskich; wielokrotnym recenzentem rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, dorobku na stopnie i tytuły naukowe, projektów badawczych. W latach 1979-1987 był sekretarzem naukowym periodyku Polskie Archiwum Weterynaryjne, zasiadał także w radach programowych czasopism weterynaryjnych. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych o Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, w którym pełnił funkcje przewodniczącego Oddziałów Lubelskich oraz członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Prof. J. L. Gundłacha cechowała wysoka kultura osobista, duża wyrozumiałość, bezkonfliktowość, gotowość do pomocy innym, poczucie humoru. Czerpiąc co najlepsze z dokonań poprzedników oraz wykorzystując własne zdolności i walory sprawił, że praca w kierowanym przez Niego Zakładzie, nie była tylko obowiązkiem, ale przyjemnością, a własne osiągnięcia pracownicy Zakładu zawdzięczali Jemu w dużym stopniu. Był doskonałym kierownikiem, wymagającym, o szerokiej wiedzy, którą chętnie przekazywał współpracownikom, ale także niezastąpionym przyjacielem. Towarzyszył pracownikom Zakładu w wielu ważnych uroczystościach rodzinnych - cieszył się z ich sukcesów i pocieszał w trudnych chwilach. Kilkakrotnie przychodziło Profesorowi podejmować walkę z trudnościami życia. Były to walki zwycięskie, aż do ostatniej ze śmiertelną chorobą - którą toczył z godnością i którą, niestety, przegrał.

Prof. dr hab. Jerzy Lech Gundłach zmarł 2 kwietnia 2006 r. Spoczął na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.Opracowanie: K. Tomczuk