;W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

    

REGULAMIN NADAWANIA GODNOŚCI

Członka Honorowego

Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
uchwalony w dniu 1 września 2010 r. na Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu Towarzystwa

Najwyższą godnością Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
jest członkostwo honorowe.
Jest ono nadawane zgodnie ze Statutem PTP (rozdz. III, §7)
za wybitne zasługi dla rozwoju nauk parazytologicznych.
Godność członka honorowego PTP jest potwierdzona dyplomem w języku łacińskim.

1.

Członkostwo honorowe Towarzystwa może zostać nadane osobie, niezależnie od jej obywatelstwa, mającej szczególne zasługi dla parazytologii, zaś parazytologii polskiej w szczególności.

2.

Wnioski o nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa zgłoszone przez oddziały Towarzystwa, sekcje Towarzystwa lub członków Zarządu Głównego rozpatruje Zarząd Główny. Decyzja o nadaniu godności Członka Honorowego jest podejmowana przez Zarząd Główny w głosowaniu tajnym bezwzględną większością (50%+1 głos) biorących udział w głosowaniu.

3.

Liczba przyznawanych godności Członka Honorowego Towarzystwa nie powinna przekraczać 3 (trzech) w okresie jednej kadencji.

4.

Kandydat krajowy winien mieć wieloletni staż naukowy i zawodowy, posiadać wybitną i znaczącą pozycję w parazytologii. Niezbędnym jest uzasadnienie i wykazanie na piśmie zasług Kandydata i jego szczególnych powiązań ze środowiskiem polskich uczonych.

5.

Kandydatów zagranicznych obowiązują te same kryteria, przy czym winien być udokumentowany ich wpływ na parazytologię polską.

6.

Nazwiska osób, którym nadano godność Członka Honorowego Towarzystwa wraz z krótką notką biograficzną i uzasadnieniem tej decyzji publikowane są na łamach „Annals of Parasitology”.

7.

Członkowie Honorowi, obywatele polscy, posiadają wszystkie prawa członka, a ponadto są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich i kosztów opłat uczestnictwa w Zjazdach Towarzystwa.

8.

Członek Honorowy niebędący obywatelem polskim nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania opłaty za uczestnictwo w Zjazdach Towarzystwa.

9.

Członkostwa honorowego pozbawia Zwyczajne Ogólne Zebranie PTP na uzasadniony wniosek członka Towarzystwa, zarządu oddziału, zarządu sekcji naukowej lub Zarządu Głównego. Decyzja podejmowana jest w tajnym głosowaniu kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych na sali delegatów. O pozbawieniu członkostwa honorowego, wraz z uzasadnieniem decyzji, ogół członków Towarzystwa winien być poinformowany na łamach „Annals of Parasitology”.