Konferencje

12.09.2022

10.08.2022

Międzynarodowa konferencja z okazji 200-lecia urodzin Ludwika Pasteura, Warszawa, 29-30 listopada 2022

http://www.pasteur2022.com/

 

21.08.2022

International Congresses of Parasitology – ICOPA XV, Copenhagen, Denmark, 21-26 August 2022

15th International Congress of Parasitology - ICOPA 2022

PTP Logo

  PTP

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne prowadzi i promuje prace naukowo - badawcze z zakresu parazytologii, popularyzuje zagadnienia parazytologiczne, reprezentuje polską parazytologię i parazytologów w kraju i zagranicą.

Zarząd PTP

Zakład Parazytologii
Uniwersytet Wrocławski
Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

ptp@ptparasit.org.pl

+48 71 375 63 66

+48 71 375 62 14