Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

70 lat tradycji

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (PTP) zostało założone podczas I Zjazdu Parazytologów Polskich, który odbył się 16 maja 1948 r. w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Inicjatorem powstania Towarzystwa był prof. Zbigniew Kozar, a pierwszym prezesem - prof. Jerzy Morzycki. Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i rozwijanie różnych dziedzin parazytologii, a także reprezentowanie parazytologii i parazytologów w różnych gremiach (jak m.in. Komitety Polskiej Akademii Nauk).

Aktualnie Towarzystwo, posiada 11 oddziałów terenowych i zrzesza ponad 300 członków, siedzibą Zarządu Głównego PTP jest Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie. W ramach Towarzystwa działają także trzy sekcje: parazytologii ogólnej, parazytologii lekarskiej i parazytologii weterynaryjnej.

Od roku 1954 Towarzystwo wydaje czasopismo (kwartalnik) „Annals of Parasitology”, dawniej „Wiadomości Parazytologiczne”. W roku 1955 Zarząd Główny Towarzystwa zainicjował powstanie serii wydawniczej pod nazwą Monografie Parazytologiczne, a od roku 1971 zaczęła ukazywać się druga seria - Katalog Fauny Pasożytniczej Polski. W ramach tychże wydawnictw sukcesywnie są opracowywane kolejne tomy, do tej pory ukazało się 20 tomów Monografii Parazytologicznych oraz 9 części Katalogu.

Towarzystwo na odbywających się co trzy lata Zjazdach Towarzystwa przyznaje specjalne wyróżnienia i nagrody dla uczczenia pamięci wybitnych polskich parazytologów, m.in. za całokształt wyróżniającej się działalności na rzecz parazytologii polskiej (medal im Konstantego Janickiego); za opublikowaną, oryginalną, wyróżniającą się pracę z zakresu parazytologii ogólnej, weterynaryjnej lub lekarskiej dla młodego naukowca (nagroda i. Witolda Stefańskiego); a także godność Członka Honorowego PTP, która jest nadawana osobie mającej szczególne zasługi dla parazytologii, w tym parazytologii polskiej w szczególności.

Od roku 1956 do 2019 godnością tą zostało uhonorowanych 47 parazytologów, w tym 25 z zagranicy. Poza organizacją Zjazdów Towarzystwo wspiera i współorganizuje różne konferencje naukowe organizowane przez poszczególne oddziały i sekcje PTP.

Zarząd Główny

PREZES
dr hab. Joanna Hildebrand

Zakład Parazytologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Wrocławski

WICEPREZES
dr hab. Justyna Bień, prof. IP PAN

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego
Polska Akademia Nauk

WICEPREZES
prof. dr hab. Tomasz Cencek

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Państwowy Instytut Weterynaryjny

WICEPREZES
dr hab. Beata Szostakowska

Zakład Parazytologii Tropikalnej
Wydział Nauk o Zdrowiu
z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Gdański Uniwersytet Medyczny

SEKRETARZ
dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak

Zakład Parazytologii
Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Uniwersytet Wrocławski

SKARBNIK
mgr Aleksanda Czułowska

Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska
Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Uniwersytet Wrocławski

Główna Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Elżbieta Gołąb

CZŁONEK KOMISJI
prof. dr hab. Bożena Moskwa

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego
Polska Akademia Nauk

CZŁONEK KOMISJI
prof. dr hab. Maria Doligalska 

Zakład Parazytologii, Instytut Zoologii
Uniwersytet Warszawski 

ZASTĘPCA CZŁONKA KOMISJI
prof. dr hab. Lidia Chomicz

Zakład Biologii Medycznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ZASTĘPCA CZŁONKA KOMISJI
dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr

Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska
Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Uniwersytet Wrocławski

Sekcje

działające w ramach Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego - kadencja 2019-2022

SEKCJA PARAZYTOLOGII
OGÓLNEJ

PRZEWODNICZĄCA
prof. dr hab. Anna Okulewicz


Zakład Parazytologii
Instytut Genetyki i Mikrobiologii
Uniwersytet Wrocławski

SEKCJA PARAZYTOLOGII LEKARSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Jerzy Stefaniak


Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych
i Pasożytniczych
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu

SEKCJA PARAZYTOLOGII WETERYNARYJNEJ

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk 

Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zarządy oddziałów

ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

PRZEWODNICZĄCA

porf. dr hab. Joanna Matowicka-Karna

WICEPRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Sławomir Pancewicz

SEKRETARZ

dr Jolanta Czyżewska

SKARBNIK

dr hab. Bogdan Cylwik

KOMISJA REWIZYJNA

vacat

ODDZIAŁ GDAŃSKI

PRZEWODNICZĄCY

dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG

WICEPRZEWODNICZĄCA

dr hab. Anna Lass

SEKRETARZ

dr Paulina Kozina

SKARBNIK

dr Sławomira Fryderyk

KOMISJA REWIZYJNA

dr hab. Beata Biernat
dr Bartłomiej Ferra
mgr Monika Rudzińska

ODDZIAŁ KATOWICKI

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Krzysztof Solarz

WICEPRZEWODNICZĄCY

dr Marek Asman

SEKRETARZ

mgr Joanna Witecka

SKARBNIK

dr Ewa Szilman

KOMISJA REWIZYJNA

dr Dorota Wodzisławska-Czapla
dr Olga Pawełczyk

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

PRZEWODNICZĄCA

dr inż. Marta Basiaga

WICEPRZEWODNICZĄCY

dr inż. Jerzy Kowal

SEKRETARZ

mgr Anna Wyrobisz-Papiewska

SKARBNIK

mgr Anna Kocoń

KOMISJA REWIZYJNA

vacat

ODDZIAŁ LUBELSKI

PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

WICEPRZEWODNICZĄCE

dr Teresa Kłapeć
dr Maria Studzińska
dr hab. Anna Bogucka-Kocka

SEKRETARZ

dr Marta Demkowska-Kutrzepa

SKARBNIK

dr Przemysław Kołodziej

KOMISJA REWIZYJNA

dr hab. Jacek Karamon
dr Jacek Zwoliński
dr Jacek Sroka

ODDZIAŁ ŁÓDZKI

PRZEWODNICZĄCA

dr hab. Justyna Gatkowska

WICEPRZEWODNICZĄCY

dr Katarzyna Góralska

SEKRETARZ

mgr Magdalena Dzikowiec

SKARBNIK

dr Barbara Modrzewska

KOMISJA REWIZYJNA

dr Anna Mordalska
mgr Adrian Bekier

ODDZIAŁ OLSZTYŃSKI

PRZEWODNICZĄCA

dr hab. Małgorzata Dmitryjuk

WICEPRZEWODNICZĄCA

dr Katarzyna Kubiak

SEKRETARZ

dr Hanna Szymańska

SKARBNIK

dr hab. Mirosław Michalski

KOMISJA REWIZYJNA

dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat
dr Joanna Korycińska
mgr Robert Stryiński

ODDZIAŁ POZNAŃSKI

PRZEWODNICZĄCA

dr hab. Małgorzata Paul

WICEPRZEWODNICZĄCY

dr Łukasz Pielok

SEKRETARZ

dr Szymon Nowak

SKARBNIK

dr Wojciech Jarosz

KOMISJA REWIZYJNA

dr hab. Monika Derda
dr Anna Słodkowicz-Kowalska
prof. dr hab. Jerzy Stefaniak

ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI

PRZEWODNICZĄCY

dr hab. Izabella Rząd

WICEPRZEWODNICZĄCA

dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak
prof. ZUT

SEKRETARZ

dr Angelika Linowska

SKARBNIK

dr Karolina Kot

KOMISJA REWIZYJNA

dr hab. Małgorzata Pilecka-Rapacz, prof. US
dr hab. Lidia Kołodziejczyk
dr hab. inż. Ewa Sobecka, prof. ZUT

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

PRZEWODNICZĄCA

dr Katarzyna Goździk

WICEPRZEWODNICZĄCA

dr hab. Małgorzata Bednarska

SEKRETARZ

mgr Aleksandra Cybulska

SKARBNIK

dr Robert Kuthan

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. Bożena Moskwa
dr Agnieszka Pawełczyk
dr Witold Jeżewski

ODDZIAŁ WROCŁAWSKI

PRZEWODNICZĄCY

dr Maria Wesołowska

WICEPRZEWODNICZĄCA

dr hab. Jolanta Piekarska, prof UP

SEKRETARZ

dr Katarzyna Buńkowska-Gawlik

SKARBNIK

dr hab. Marcin Popiołek, prof. UWr

KOMISJA REWIZYJNA

dr hab. Dorota Kiewra
dr hab. Grzegorz Zaleśny, prof. UP
mgr Dagmara Dyczko

Periodyki PTP

KATALOG FAUNY PASOŻYTNICZEJ POLSKI

REDAKTOR: vacat

MONOGRAFIE PARAZYTOLOGICZNE

REDAKTOR: dr hab. Rusłan Sałamatin
Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii
I Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ANNALS of PARASITOLOGY (d. WIADOMOŚCI PARAZYTOLOGICZNE)

REDAKTOR NACZELNY: dr hab. Anna Rocka
Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego
Polska Akademia Nauk

SEKRETARZ: dr hab. Anna Rocka
Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego
Polska Akademia Nauk

ASYSTENT REDAKTORA: dr Piotr Nowosad
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ASYSTENT REDAKTORA: dr hab. Rusłan Sałamatin
Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Regulaminy

Statut PTP

Regulamin Oddziałów PTP

Zebranie Walne

Godność Członka Honorowego

Nagroda im. W. Stefańskiego

Nagroda im. Kasprzaka

Konkurs Młodego Badacza

Kryteria Kandydatów
Medal im. K. Janickiego

Składka członkowska

W roku 2020 wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 100 zł. Składka ulgowa dla członków PTP, którzy nie ukończyli 30. roku życia oraz dla pracowników emerytowanych wynosi 50 zł.

Dane do przelewu:
Nr konta: 94 1020 1068 0000 1902 0071 8650
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
Tytuł przelewu: nazwisko i imię oraz Oddział PTP

Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie składek. 

  PTP

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
prowadzi i promuje prace naukowo - badawcze z zakresu parazytologii, popularyzuje zagadnienia parazytologiczne, reprezentuje polską parazytologię i parazytologów w kraju i zagranicą. 

Zarząd PTP

Zakład Parazytologii
Uniwersytet Wrocławski
Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

ptp@ptparasit.org.pl

+48 71 375 63 66

+48 71 375 62 14