Petycja

Petycja

Prosimy o poparcie naszej petycji.


W związku z decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk dotyczącą przyszłości Instytutu Parazytologii PAN w Warszawie (stanowisko Dyrektora IP PAN i Prezesa PTP w zakładce aktualności - TUTAJ) zwracamy się z prośbą o poparcie stanowiska Zarządu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego uzasadniającego konieczność zachowania autonomii IP.


 

PTP Logo

  PTP

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne prowadzi i promuje prace naukowo - badawcze z zakresu parazytologii, popularyzuje zagadnienia parazytologiczne, reprezentuje polską parazytologię i parazytologów w kraju i zagranicą.

Zarząd PTP

Zakład Parazytologii
Uniwersytet Wrocławski
Przybyszewskiego 63
51-148 Wrocław

ptp@ptparasit.org.pl

+48 71 375 63 66

+48 71 375 62 14